Stine Førland
|

26: Endringsledelse i en smidig verden med Stine Førland

I denne episoden diskuterer vi endringsledelse ? superspennende tema ? For å toppe det hele har vi besøk av Stine Førland. Stine jobber i Bouvet og har lang erfaring som smidig coach. Vi har en interessant diskusjon om endringsledelse og endringsledere sin rolle i en smidig verden ? Hva kan vi lære av endringsledelse og er det noe endringsledelse faget kan lære av smidig??? ??

Dette er en kjempespennende diskusjon som helt klart trenger en videre oppfølging, er du en endringsleder e.l. og vil bidra, så ta kontakt!? 

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Bøker som blir anbefalt av Stine

The Fearless organization – Amy Edmondson

How to change the world – Jurgen Appelo

Coaching Agile Teams – Lyssa Adkins (Ark)

Ted Talk med Amy Edmondson

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Stine

LinkedIn

Transkribering av samtalen med Stine Førland

Lytt her:

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsAcast

Similar Posts

One Comment

 1. Veldig interessant tema dere tar opp i denne episoden (og den neste). Kjenner dere til ADKAR Gap Model? Den forklarer en del av det dere beskriver, og gir et verktøy for å «diagnostisere» reaksjonen til individer, team og organisasjonen.
  https://blog.prosci.com/how-to-diagnose-gaps-and-manage-resistance
  Dette diagrammet illustrerer det veldig enkelt:
  https://results.wa.gov/sites/default/files/How%20do%20we%20integrate_Charice%20Pidcock_HANDOUT_FINAL.pdf

  Ellers er det «lett» å kople sammen Kotter, Kübler-Ross og ADKAR-modellen – de beskriver på mange måter akkurat det samme, men med litt ulike ord. Selv om de kan virke veldig fossefallsaktige, er det også veldig lett å gjøre dem iterative – og man kan se på prosessene som delprosesser i hver iterasjon i et smidig mindset. PROSCI (organisasjonen bak ADKAR) beskriver selv dette her:
  https://blog.prosci.com/adapting-and-adjusting-change-management-in-agile

  Et moment dere ikke tar opp, som jeg mener er ganske viktig, er at endringer må forankres i hele vertikaler – fra grasrot til toppledelse, og at det vil være en stor fordel å ta bit for bit oppover først, ikke bortover (alternativt bottom-up og top-down samtidig). Dette er viktig for å sikre reinforcement, øverste ledelse er svært viktige kulturbærere for hele organisasjonen.

  Til slutt vil jeg bare støtte «konklusjonen» deres om at smidige organisasjoner kanskje ikke trenger en dedikert endringsleder, men kompetansen om endringsledelse vil trengs kontinuerlig over tid – og kompetansen kan være distribuert i organisasjonen, og at hver enkelt er sin egen endringsleder – eller man er endringsleder for hverandre i teamet. Kompetansen og systematikken trengs fremdeles, men behovet for rollen endringsleder kan forsvinne. Også helt enig i at dette henger sammen med at med smidig tilnærming og en etablert endringskultur (/forbedringskultur), vil hver enkelt endring være mye mindre og lettere å innføre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *