114: Hva er de største utfordringene med Smidige transformasjoner? med Tobias Falkberger og Ida Kjær
| | |

114: Hva er de største utfordringene med Smidige transformasjoner? med Tobias Falkberger og Ida Kjær

Hva er de største utfordringene med deres Smidige transformasjon? Er det uenigheter eller spesielle problemer? Dette spurte vi dere, våre lyttere.

OG det kom inn mange spennende utfordringer som vi deler våre tips og refleksjoner rundt.

Smidig implementering og overføring til linjen, manglende kunnskap/forståelse hos folkene utenfor teamene, er smidig gammeldags, statlige finansieringsmodeller, klarer IT å endre sine omgivelser, bottom up endringsprosesser. Dette er noen få av problemstillingene dere sendte over når vi spurte hvilke problemer dere strever med i deres hverdag!

Dette er også tema for episoden, vi dykker ned i problemstillingene, knar dem, problematiserer og ser er hvordan vi kan snu på dem for å se de fra andre perspektiv.

Takk til våre partnere som gjør Smidigpodden mulig!

Les mer om våre partnere

60: Endringsledelse i smidige transformasjoner med Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen fra DNB
|

60: Endringsledelse i smidige transformasjoner med Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen fra DNB

Hvordan jobbe med endringsledelse i store smidige transformasjoner? Hvilken rolle burde endringsledelse ha for at din virksomhet skal oppnå sine ambisjoner?

Endringsledelse er typisk noe som blir nedprioritert, men det er (nesten) alltid det som vil skille klinten fra hveten..  det som avgjør om endringen dere ønsker å skape får fotfeste eller ikke.

I denne episoden har vi besøk av Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen fra DNB. Kjersti jobber med endringsledelse i DNB og har fagansvaret for nettopp, endringsledelse. Mia jobber som agile coach og har lang erfaring med å coache både organisasjonen, men også team. 

Vi diskuterer rollen til endringsledelse, hva det er og ikke minst hvordan du kan utøve det i din organisasjon.

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Kontaktinfo: 

Mia: LinkedIn

Kjersti: LinkedIn

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Transkribering av samtalen med Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen

27: Endringsledelse i en smidig verden med Frederik Duun Norberg
|

27: Endringsledelse i en smidig verden med Frederik Duun Norberg

I denne episoden har vi besøk av Frederik Duun Norberg og vi dykker enda legger ned i tema endringsledelse ? Frederik er endringsleder av yrke og er utrolig kunnskapsrik ? Vi kommer inn på flere spennende tema! Vi diskuterer bla hvordan faget endringsledelse har utviklet seg, verdien av fokus på mennesker i endringsledelse og at endring skapes på individnivå.

Ønsker du å bli bedre på endringsledelse og forstå hvordan du kan bruke dette i hverdagen? Da er dette definivt episoden for deg!

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Endringsledelse og ADKAR-modellen

Vi episoden diskuterer begrepet endringsledelse og spesielt ADKAR-modellen, som er en metode for endringsledelse. Noen av hovedpoengene som ble diskutert inkluderer:

  1. Ikke-lineær Progresjon: Selv om man føler at man har oppnådd en milepæl i ADKAR-modellen, er det alltid en risiko for tilbakegang. Ledere kan undergrave en endringsprosess ved å si en ting og deretter handle i strid med det de har sagt.
  2. ADKAR versus Lineære Modeller: Det finnes andre metoder for endringsledelse som presenteres på en lineær måte, men virkeligheten er ofte mer kompleks. Noen av disse lineære tilnærmingene kan fremstå som rigide. I motsetning til disse er ADKAR-modellen sett på som mer fleksibel og praksisnær.
  3. Individuelle Forskjeller: Hvert individ går gjennom endringsprosessen i sitt eget tempo. Noen trenger mer tid til å forstå endringen, mens andre trenger mer opplæring. Eksempelet med vertens far illustrerer dette. Han trenger ofte hjelp med IT-relaterte spørsmål, selv om han er svært motivert til å lære.
  4. Motivasjon: Til tross for utfordringene noen individer kan møte i endringsprosessen, er motivasjon en nøkkelfaktor. Vertens far, til tross for sine teknologiske utfordringer, har fortsatt en sterk vilje til å forstå og lære.

Diskusjonen var så rik og mangfoldig at den fortjener en nærmere titt. Gjennom Endringsledelse en ikke-lineær progresjon dykker ned i høydepunktene fra denne episoden, utforsker nøkkeltemaene som ble berørt, og avdekker verdifulle innsikter som kan guide ledere og fagfolk i deres endringsledelsesreiser.

Bøker som blir anbefalt av Frederik Duun Norberg

Thinking, Fast and Slow. Daniel Kahneman (Norli)

Originals – Adam Grant (Norli)

ADKAR – Jeffery Hiatt (Amazon)

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Frederik Duun Norberg

LinkedIn

Opptak fra Meetupen med Fredrik (passcode er x+T67Dqk) 

Transkribering av samtalen med Frederik Duun Norberg

26: Endringsledelse i en smidig verden med Stine Førland
|

26: Endringsledelse i en smidig verden med Stine Førland

I denne episoden diskuterer vi endringsledelse ? superspennende tema ? For å toppe det hele har vi besøk av Stine Førland. Stine jobber i Bouvet og har lang erfaring som smidig coach. Vi har en interessant diskusjon om endringsledelse og endringsledere sin rolle i en smidig verden ? Hva kan vi lære av endringsledelse og er det noe endringsledelse faget kan lære av smidig??? ??

Dette er en kjempespennende diskusjon som helt klart trenger en videre oppfølging, er du en endringsleder e.l. og vil bidra, så ta kontakt!? 

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Bøker som blir anbefalt av Stine

The Fearless organization – Amy Edmondson

How to change the world – Jurgen Appelo

Coaching Agile Teams – Lyssa Adkins (Ark)

Ted Talk med Amy Edmondson

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Stine

LinkedIn

Transkribering av samtalen med Stine Førland