60: Endringsledelse i smidige transformasjoner med Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen fra DNB
|

60: Endringsledelse i smidige transformasjoner med Kjersti Tronstad-Ausland og Mia Myking Bjørnsen fra DNB

Hvordan jobbe med endringsledelse i store smidige transformasjoner? Hvilken rolle burde endringsledelse ha for at din virksomhet skal oppnå sine ambisjoner?
Endringsledelse er typisk noe som blir nedprioritert, men det er (nesten) alltid det som vil skil…