Harald Kjølner
|

44: OKR – Objectives and Key Results med Harald Kjølner fra Bekk

OKR. Alle snakker om det, det kan virke som om hele Norge setter objectives og key results om dagen, men de fleste glemmer dem i løpet av noen dager og stusser over hvorfor målene ikke ble nådd.. Hvorfor er det slik? Hva kan vi gjøre annerledes for å lykkes?

I denne episode har vi besøk av Harald Kjølner fra Bekk, Harald er litt av et OKR geni. I denne episoden utforsker vi hva OKR er, hvorfor det er et herlig verktøy og ikke minst hvordan du kan bruke det!! 

Temaer i episoden: 

  • Hva er OKR
  • Hvorfor bruke OKR istedenfor et annet måleverktøy?
  • Hvorfor fungerer OKR spesielt godt i en smidig kontekst?
  • Hvordan lage gode gode objectives og key result, og hva innebærer det? 
  • Hvordan bruke OKR til strategisk styring og prioritering?

Blant annet diskuterer vi: 

  • OKR (Objectives and Key Results): Vi diskuterer OKR som et rammeverk for målstyring og måling av ytelse. Vi snakker om å definere klare mål (Objectives) og konkrete resultatindikatorer (Key Results) som måles for å oppnå disse målene. Dette rammeverket er ment å bidra til å fremme fokus, klarhet og gjennomføring i organisasjonen.
  • Smidig arbeidsmetodikk: Vi diskuterer hvordan OKR kan være en del av en smidig tilnærming til målstyring og arbeid.
  • Frekvens og teamstruktur: Vi nevner at frekvensen av OKR-reviews kan variere avhengig av organisasjonsnivået. Ledere på høyere nivå kan ha mindre hyppige møter, mens team nærmere brukerne kan møtes oftere for å tilpasse raskt.
  • Ledelsesengasjement og åpenhet: Vi poengterer at suksess med OKR krever engasjement fra ledelsen og en åpenhetskultur. Ledelsen må støtte og delta i prosessen, og organisasjonen må være villig til å dele informasjon for å oppnå åpenhet og samarbeid.
  • Utfordringer og modning: Vi diskuterer utfordringer knyttet til OKR-implementering, inkludert å finne riktig balanse mellom perfeksjon og handling, samt å håndtere organisatoriske endringer. Vi påpeker at det ikke er en «one-size-fits-all» løsning, og at en vellykket implementering krever tålmodighet, tilpasning og en modningsprosess for organisasjonen.

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema målstyring, har vi flere episoder på tema:

Anbefalte bøker & podcaster

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo Harald Kjølner

Transkribering av samtalen med Harald Kjølner

Lytt her:

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsAcast

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *