Tobias Falkberger

Tobias Falkberger er direktør for People and Culture i RiksTV, Norges mest smidige selskap. Tobias har over 12 års erfaring med å bygge, lede, coache og jobbe med og i smidige team og organisasjoner.

Som medlem av RiksTVs ledergruppe pusher Tobias for åpenhet, samarbeid og vekst. Coacher både team og ledere til høy ytelse. Tobias er både sertifisert Scrum Master og produkteier. Tobias holder ofte foredrag og presentasjoner.

Tobias på LinkedIn

Foredrag og presentasjoner

Fra dinosaur til gaselle, en smidig reise HR Norge – Kompetansedagene 2019

https://www.hrnorge.no/aktuelt/fra-dinosaur-til-gaselle-en-smidig-reise

Tobias Falkberger, Director of People, Culture and Operations i RiksTV, fortalte om den reisen RiksTV har vært på. Fra å være en veldig silofokusert organisasjon som var lite interessert i helheten, frem til hvor de er i dag. RiksTV har gått i stor fart fra å være organisert som en tradisjonell organisasjon med tradisjonell ledelse til å styres med autonome team. Gjennom dette har de fått bedre tilgang på kompetanse på tvers av virksomheten. På veien har de sett at det er minst like viktig å at organisasjonen kan være selvorganiserende. Ellers kan man risikere at teamene blir de nye siloene. En slik organisasjon trenger ledere, men ikke sjefer. Tobias poengterte at lederne har en mentorrolle, som har en coachende stil.

Smidigkonferansen tilbake i 2016

Intervjuer og artikler

Tobias har blitt intervjuet i flere av aviser og magasiner blant annet Ukeavisen Ledelse og Ledernytt.

Intervju med HR Norge

Lederne må selv leve den bedriftskulturen de ønsker