Frederik Duun Norberg
|

27: Endringsledelse i en smidig verden med Frederik Duun Norberg

I denne episoden har vi besøk av Frederik Duun Norberg og vi dykker enda legger ned i tema endringsledelse ? Frederik er endringsleder av yrke og er utrolig kunnskapsrik ? Vi kommer inn på flere spennende tema! Vi diskuterer bla hvordan faget endringsledelse har utviklet seg, verdien av fokus på mennesker i endringsledelse og at endring skapes på individnivå.

Ønsker du å bli bedre på endringsledelse og forstå hvordan du kan bruke dette i hverdagen? Da er dette definivt episoden for deg!

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Endringsledelse og ADKAR-modellen

Vi episoden diskuterer begrepet endringsledelse og spesielt ADKAR-modellen, som er en metode for endringsledelse. Noen av hovedpoengene som ble diskutert inkluderer:

  1. Ikke-lineær Progresjon: Selv om man føler at man har oppnådd en milepæl i ADKAR-modellen, er det alltid en risiko for tilbakegang. Ledere kan undergrave en endringsprosess ved å si en ting og deretter handle i strid med det de har sagt.
  2. ADKAR versus Lineære Modeller: Det finnes andre metoder for endringsledelse som presenteres på en lineær måte, men virkeligheten er ofte mer kompleks. Noen av disse lineære tilnærmingene kan fremstå som rigide. I motsetning til disse er ADKAR-modellen sett på som mer fleksibel og praksisnær.
  3. Individuelle Forskjeller: Hvert individ går gjennom endringsprosessen i sitt eget tempo. Noen trenger mer tid til å forstå endringen, mens andre trenger mer opplæring. Eksempelet med vertens far illustrerer dette. Han trenger ofte hjelp med IT-relaterte spørsmål, selv om han er svært motivert til å lære.
  4. Motivasjon: Til tross for utfordringene noen individer kan møte i endringsprosessen, er motivasjon en nøkkelfaktor. Vertens far, til tross for sine teknologiske utfordringer, har fortsatt en sterk vilje til å forstå og lære.

Diskusjonen var så rik og mangfoldig at den fortjener en nærmere titt. Gjennom Endringsledelse en ikke-lineær progresjon dykker ned i høydepunktene fra denne episoden, utforsker nøkkeltemaene som ble berørt, og avdekker verdifulle innsikter som kan guide ledere og fagfolk i deres endringsledelsesreiser.

Bøker som blir anbefalt av Frederik Duun Norberg

Thinking, Fast and Slow. Daniel Kahneman (Norli)

Originals – Adam Grant (Norli)

ADKAR – Jeffery Hiatt (Amazon)

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Frederik Duun Norberg

LinkedIn

Opptak fra Meetupen med Fredrik (passcode er x+T67Dqk) 

Transkribering av samtalen med Frederik Duun Norberg

Lytt her:

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsAcast

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *