28: Tight-Loose-Tight ledelse med Rune Ulvnes
| | |

28: Tight-Loose-Tight ledelse med Rune Ulvnes

I denne episoden diskuterer vi: 

 • Hva er tight-loose-tight
 • Tight-loose-tight vs loose-tight-loose
 • Hvorfor tight-loose-tight riktig & viktig?
 • Aktivitet vs. mål
 • Hvordan jobbe med mål & retning
 • Hvordan støtte og tilpasse for de ansatte
 • Theory X vs Y / Growth vs fixed mindset

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Rune Ulvnes

E-post: rune@cowork.no
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ulvnes/

Bøker anbefalt av Rune

Utfordre ditt syn på ledelse

Reinventingorganizations.com

Reinventing Organizations Frederic Laloux

Utfordre ditt menneskesyn

The Brain’s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticit

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Utfordre strategi

Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice

Loose: The Future of Business is Letting Go

Loose: The Future of Business is Letting Go

27: Endringsledelse i en smidig verden med Frederik Duun Norberg
|

27: Endringsledelse i en smidig verden med Frederik Duun Norberg

I denne episoden har vi besøk av Frederik Duun Norberg og vi dykker enda legger ned i tema endringsledelse ? Frederik er endringsleder av yrke og er utrolig kunnskapsrik ? Vi kommer inn på flere spennende tema! Vi diskuterer bla hvordan faget endringsledelse har utviklet seg, verdien av fokus på mennesker i endringsledelse og at endring skapes på individnivå.

Ønsker du å bli bedre på endringsledelse og forstå hvordan du kan bruke dette i hverdagen? Da er dette definivt episoden for deg!

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Endringsledelse og ADKAR-modellen

Vi episoden diskuterer begrepet endringsledelse og spesielt ADKAR-modellen, som er en metode for endringsledelse. Noen av hovedpoengene som ble diskutert inkluderer:

 1. Ikke-lineær Progresjon: Selv om man føler at man har oppnådd en milepæl i ADKAR-modellen, er det alltid en risiko for tilbakegang. Ledere kan undergrave en endringsprosess ved å si en ting og deretter handle i strid med det de har sagt.
 2. ADKAR versus Lineære Modeller: Det finnes andre metoder for endringsledelse som presenteres på en lineær måte, men virkeligheten er ofte mer kompleks. Noen av disse lineære tilnærmingene kan fremstå som rigide. I motsetning til disse er ADKAR-modellen sett på som mer fleksibel og praksisnær.
 3. Individuelle Forskjeller: Hvert individ går gjennom endringsprosessen i sitt eget tempo. Noen trenger mer tid til å forstå endringen, mens andre trenger mer opplæring. Eksempelet med vertens far illustrerer dette. Han trenger ofte hjelp med IT-relaterte spørsmål, selv om han er svært motivert til å lære.
 4. Motivasjon: Til tross for utfordringene noen individer kan møte i endringsprosessen, er motivasjon en nøkkelfaktor. Vertens far, til tross for sine teknologiske utfordringer, har fortsatt en sterk vilje til å forstå og lære.

Diskusjonen var så rik og mangfoldig at den fortjener en nærmere titt. Gjennom Endringsledelse en ikke-lineær progresjon dykker ned i høydepunktene fra denne episoden, utforsker nøkkeltemaene som ble berørt, og avdekker verdifulle innsikter som kan guide ledere og fagfolk i deres endringsledelsesreiser.

Bøker som blir anbefalt av Frederik Duun Norberg

Thinking, Fast and Slow. Daniel Kahneman (Norli)

Originals – Adam Grant (Norli)

ADKAR – Jeffery Hiatt (Amazon)

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Frederik Duun Norberg

LinkedIn

Opptak fra Meetupen med Fredrik (passcode er x+T67Dqk) 

Transkribering av samtalen med Frederik Duun Norberg

26: Endringsledelse i en smidig verden med Stine Førland
|

26: Endringsledelse i en smidig verden med Stine Førland

I denne episoden diskuterer vi endringsledelse ? superspennende tema ? For å toppe det hele har vi besøk av Stine Førland. Stine jobber i Bouvet og har lang erfaring som smidig coach. Vi har en interessant diskusjon om endringsledelse og endringsledere sin rolle i en smidig verden ? Hva kan vi lære av endringsledelse og er det noe endringsledelse faget kan lære av smidig??? ??

Dette er en kjempespennende diskusjon som helt klart trenger en videre oppfølging, er du en endringsleder e.l. og vil bidra, så ta kontakt!? 

Hvis du vil høre mer anbefaler på tema endringsledelse, har vi flere episoder på tema:

Bøker som blir anbefalt av Stine

The Fearless organization – Amy Edmondson

How to change the world – Jurgen Appelo

Coaching Agile Teams – Lyssa Adkins (Ark)

Ted Talk med Amy Edmondson

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo til Stine

LinkedIn

Transkribering av samtalen med Stine Førland

25: Organisering, tverrfaglige- team og samarbeid
| | |

25: Organisering, tverrfaglige- team og samarbeid

I denne episoden får vi besøk av Kristin Fjalestad og Jøran Vagnby Lillesand. Kristin er smidig coach hos RiksTV og har gjestet Smidigpodden tidligere ? Jøran er fra Bekk og har vært i RiksTV de siste årene ?Begge jobber tett med piloten Strim i RiksTV og vi får høre om deres erfaringer og refleksjoner. Vi diskuterer og reflekterer rundt organisering, tverrfaglige team, samarbeid og hvilke utfordringer som følger med. Det finnes vel ikke en løsning som passer alle organisasjoner eller løser alle problemer, det vil med alle modeller skapes nye utfordringer.. men hvordan kan vi rigge oss best for å møte nettopp disse? ?

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bokliste

Inspired: How to Create Tech Products Customers Love – Marty Cagan

Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life Hardcover Héctor García

Where the crawdads sing – Delia Owens 

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo

LinkedIn Jøran

LinkedIn Kristin

24: Boktips – inspirasjon til sommerlesning
| |

24: Boktips – inspirasjon til sommerlesning

Lurer du på hvilke bøker du bør lese eller lytte til på stranden, bilturen, fjellturen eller sykkelturen i sommer (eller hvilken som helst annen anledning for den saks skyld ? )?

Vi har samlet sammen 10 bøker som er anbefalt av våre gjester. Nå er det ingen unnskylding for å ikke få lest en (eller flere ? ) god(e) bok (/bøker) i sommer ? ? 

Gjestene våre forklarer så klart selv hvorfor du bør lese akkurat disse bøkene, så sleng på hodetelefonene, len deg tilbake og bli inspirert?

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bokliste

Team of teams – General Stanley McCrystal 

The leader’s guide to lateral thinking skills – Paul Sloane

Reinventing organizations: an illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations – Frederic Laloux & Etienne Appert

Coaching agile teams – Lyssa Adkins

Implementing Beyond Budgeting, Bjarte Bogsnes

Ikigai – The Japanese Secret to a Long and Happy Life, Hector Garcia & Francesc Miralles

The Phoenix project & Unicorn project – Gene Kim

The Goal – Eliyahu Goldratt

Jeg er Zlatan – Zlatan

Where the crawdads sing – Delia Owens

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

23: Den om Enterprise Agility
|

23: Den om Enterprise Agility

Hva er egentlig enterprise agility og hvorfor burde vi lære om det? I denne episoden får vi besøk av Mari Blikom og Anette Andreassen og vi tar et dypdykk ned hva business agility er. Vi snakker så klart om enterprise vs business agility, autonome team, rollen til ledere i smidige organisasjoner, hvordan man kan jobbe for å skape mer smidige organisasjoner og masse masse mer!

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bøker og artikler som blir anbefalt

Leading Digital – George Westerman, Didier Bonnet og Andrew McAfee

The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills – Paul Sloane

Fleksibel organisering stiller krav til nye ledere – Linda Lai

The Phoenix Project – Gene Kim

The Agile C-Suite – Harvard Business Review

Team of Teams – General Stanley McChrystal

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo

LinkedIn Anette

LinkedIn Mari

Medium Mari

22: Den om DNB sin smidige reise
|

22: Den om DNB sin smidige reise

I denne episoden får vi besøk av Hanne Linaae og Cathrine Kjelstrup Larssen, to av DNB sine smidige coacher. Vi får høre om DNB sin smidige transformasjon, DNBs smidige diamant ?, hva smidig betyr for DNB og hvordan coach teamet jobber sammen. Så len deg tilbake, sett på headsettet og nyt ??

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bøker som blir anbefalt

Re-thinking Agile by Klaus Leopold

Speed of Trust av Stephen M.R. Covey

Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo

Hanne

Cathrine Kjelstrup Larssen

21: Den om Beyond Budgeting
| |

21: Den om Beyond Budgeting

Hva er egentlig Beyond Budgeting eller Dynamisk Styring som det også blir kalt??⚖️ I denne episoden har vi besøk av Helena Müller og Christopher Smerkerud fra RiksTV. Vi får en pedagogisk forklaring på hva beyond budgeting er, de grunnleggende prinsippene, hvorfor det ikke blir kaos, hvordan man faktisk gjennomfører det, og ikke minst hva som må være på plass for at beyond budgeting skal fungere i en organisasjon. God lytting?

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bøker som blir anbefalt 

Beyond Budgeting – Bjarte Bogsnes

Measure what matters – John Doerr

Jeg er Zlatan – Zlatan Ibrahimovic 

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo Helena

LinkedIn 

Kontaktinfo Christopher

LinkedIn

20: Den om Vipps – tverrfaglig samarbeid, organisering og målstyring
| |

20: Den om Vipps – tverrfaglig samarbeid, organisering og målstyring

Vipps er et nyetablert selskap som startet som et prosjekt i DNB. Det har på få år opplevd enorm vekst, og innovert og redefinert markedet for betalinger. I denne episoden får vi besøk av Marit Andreassen og Mario Ek Aparicio fra Vipps. Vi får høre om smått og stort i Vipps. Vi snakker om blant annet tverrfaglig samarbeid, organisering og målstyring.

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bøker som blir anbefalt av Mario:

Bøker som blir anbefalt av Marit

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinfo Marit:

MediumLinkedIn

Kontaktinfo Mario:

MediumLinkedIn

| |

19: Den om Sparebank 1 Utvikling sin transformasjon

I denne episoden har vi to herlige gjester fra Sparebank 1 Utvikling, Jostein Emmerhoff og Vidar Moe. De forteller historien om hvordan de har gått fra 30 til ca 300 ansatte, hva de tenkte når 26% av utviklerne sa opp, hvordan de har retenkt ledelse, latt seg inspirere av Lean, bruker A3 til problemløsning, innførte fagdager en hel dag hver uke (!!) og organiserte seg tilbake til en matriseorganisasjon. Vil du høre om dette, og masse masse mer er dette definitivt episoden for deg! 

Ønsker du å lære mer?
Sjekk ut vårt master kurs!

Tobias og Ida

Bøker som anbefales av Vidar Moe

The Toyota Way av Jeffrey Liker

Implementing Beyond Budgeting av Bjarte Bogsnes

Creativity, Inc. av Ed Catmull og Amy Wallace

Culture Code av Daniel Coyle

Bøker som anbefales av Jostein Emmerhoff

Measure what matters av John Doerr

Death by meetings – Patrick Lencioni

Radical Focus av Christina R. Wodtke

Alle våre gjesters anbefalte bøker har vi samlet her!

Kontaktinformasjon Vidar

E-post

LinkedIn

Kontaktinformasjon Jostein

E-post

LinkedIn

Sparebank 1 Utvikling på Medium