Thinking fast and slow av Daniel Kahneman

Lytt her:

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsAcast